Wie is …

Visie-R vastgoedontwikkeling BV is het bedrijf waarin ik als risicodragend ontwikkelaar, fee-ontwikkelaar, portefeuillemanager of als adviseur werk, voor en met opdrachtgevers en partners. Mijn passie zit in het bedenken van concepten, visies, businessmodellen en strategieën tot en met de realisatie en exploitatie. Op elk schaalniveau; van gebouw tot gebiedsontwikkeling.

Inleving en aandacht zijn voor mij de belangrijkste voorwaarden om te komen tot het optimale economische en maatschappelijke resultaat. Ik help graag uw visie aan te scherpen en te versterken .

Mijn ervaring heb ik opgedaan als projectontwikkelaar, als aannemer, en als portefeuillehouder Vastgoed en Facilitair in de zorg, in alle procesfasen, van initiatief tot en met de exploitatie.

Ik werk naar de gedragsregels van de RICS.