Wie

Visie-R vastgoedontwikkeling BV is het bedrijf waarin ik als risicodragend ontwikkelaar, feeontwikkelaar, portefeuillemanager of als adviseur werk, voor en met opdrachtgevers en partners. Mijn passie zit in het bedenken van concepten, visies, businessmodellen en strategieën, en het realisatie en exploiteren van locaties, van gebouw tot gebiedsontwikkeling.

Inleving en aandacht zijn voor mij de belangrijkste voorwaarden om te komen tot het optimale economische en maatschappelijke resultaat. Ik help u graag Uw visie aan te scherpen en te versterken als fundament voor een duurzame realisatie en exploitatie van vastgoed.

Mijn ervaring heb ik opgedaan als projectontwikkelaar, als aannemer, en als portefeuillehouder vastgoed en facilitair in de zorg, in alle procesfasen, van initiatief tot en met de exploitatie.

Ik werk naar de gedragsregels van de RICS.

 ruud stemerdink website 1

Ruud Stemerdink,
Voorburg

'Van Visie tot Exploitatie'

Business exploitaties van hotelwoonvormen www.city-club.nl  

Visie-R

...geeft uw bedrijf de visie die het nodig heeft in wonen/ werken/logeren/ontmoeten. Van concept tot exploitatie.

RICS

Lid van RICS Nederland.
www.joinricsineurope.eu/nl

geeft-visie