Wat

Visie-R vastgoedontwikkeling BV ontwikkelt, adviseert en realiseert vastgoed met Inleving en aandacht, van gebouw tot gebiedsontwikkeling.

Visie-R vastgoedontwikkeling BV realiseert marktconforme producten en projecten met een positief lange termijneffect op de samenleving. Met inleving en aandacht voor alle belanghebbenden. Dat is duurzaam ontwikkelen. Een duurzaam gebouwde omgeving heeft voor iedereen plek. Op gebouw-, straat-, buurt-, wijk- of stadsniveau.

Visie-R vastgoedontwikkeling BV ontwikkelt voor eigen rekening en risico, maar doet dat ook graag voor U, of namens U. Wij helpen u graag uw eigen visie aan te scherpen en vorm te geven in een concreet project, in wonen, logeren, werken, zorg, of combinaties daarvan, zie ook www.city-club.nl .

 

lagenbenadering

 

marktmarktplaats-01

 

'Van Visie tot Exploitatie'

Business exploitaties van hotelwoonvormen www.city-club.nl  

Visie-R

...geeft uw bedrijf de visie die het nodig heeft in wonen/ werken/logeren/ontmoeten. Van concept tot exploitatie.

RICS

Lid van RICS Nederland.
www.joinricsineurope.eu/nl

geeft-visie