Waarom

Visie-R vastgoedontwikkeling BV wil marktconforme produkten realiseren met een positief lange termijneffect op de samenleving. Dat is duurzaam ontwikkelen. Een duurzaam gebouwde omgeving heeft voor iedereen plek. Op gebouw-, straat-, buurt-, wijk- of stadsniveau.

Dit resulteerde recent in realisaties van projecten met burgerinitiatieven, kluswoningen, alternatieve financieringen, rijksmonumenten en ontwikkeling en exploitatie van zorgvastgoed.

Visie-R vastgoedontwikkelng BV wil waarde creëren met economisch en maatschappelijk rendement, voor en met gebruikers, bedrijven, gemeenten, corporaties en zorginstellingen.

rome luchtfoto 

De eeuwige stad

'Van Visie tot Exploitatie'

Business exploitaties van hotelwoonvormen www.city-club.nl  

Visie-R

...geeft uw bedrijf de visie die het nodig heeft in wonen/ werken/logeren/ontmoeten. Van concept tot exploitatie.

RICS

Lid van RICS Nederland.
www.joinricsineurope.eu/nl

geeft-visie