...bieden garantie voor de toekomst?

Businessplan + coaching burgerinitiatief Logeerhuis Laak

Ondersteuning van een burgerinitiatief in Laak in samenwerking met de Gemeente Den Haag met het schrijven van een businessplan met investerings- en exploitatie opzet in Laak. 
 

Doorstart Businessplan openluchtzwembad Stichting Waterman Natuurlijk 2017   

Doorstart met burgerinitiatief Stichting Waterman Natuurlijk! van een sluitend zwembad met een groot exploitatietekort, naar een zwembad met een zeer beperkt exploitatietekort, gerund door betaalde professionals. Exploitatie inrichting, positionering, contractonderhandeling en afronding ism de Gemeente Westland. Op 19 december 2014 is het dan eindelijk zover. De Gemeente heeft de moed gehad het burgerinitiatief de exploitatie over te dragen...

Inmiddels (2017) draait het zwembad (al vier jaar) op volle toeren en overweegt de Gemeente een nieuwe exploitatie investering vanwege de bereikte resultaten. http://zwembadwaterman.nl/ Visie-R ondersteunt met het businessplan en strategie. 

Advies en ondersteuning bij inrichting en opstart www.Steenvlinder.nl + biedingen

Ontwikkelen reken- biedingsmodel, biedingen en alternatieve financiering van de projecten, advisering complexe thema; groene gevels, all-electric, parkeren met deelauto's

Visie op parkeren bij organische transformatie van de Binckhorst

Visie op Parkeren in een organische transformatie van de Binckhorst. Opdracht i.s.m. architectenbureau Galis BNA voor de afd. DSO van de Gemeente Den Haag.

Herontwikkelingsvisie Junoblok

Haalbaarheidsstudie voor de transformatie van het voormalige asielzoekerscentrum AZC in Den Haag i.s.m. Arvide architectuur BNA in opdracht van de Gemeente Den Haag. De scenario's voorzien financieel en stedenbouwkundig in alle mogelijke ontwikkelingsrichtingen, van herontwikkeling van het bestaande gebouw tot sloop-nieuwbouw, sloop-tijdelijke bebouwing met containerwoningen, in verschillende vormen van opdrachtgeverschap, professioneel en particulier, voor verschillende doelgroepen..Wij adviseerden in onze visie per half 2011 aan de gemeente te kiezen voor het scenario: herbestemmen voor particulier opdrachtgeverschap (bestemming wonen en werken).

Op 13-11-2012 heeft het college van B&W een nota van uitgangspunten vastgesteld waarin dit voorstel in beleid is omgezet. http://www.dearchitect.nl/architectuur/nieuws/2014/10/junoblok-haagse-binckhorst-wordt-woonlocatie-101124445

Resultaten uit het verleden...

die voor mij inspirerend waren:

foto-hageveld-01

foto-hageveld-02

foto-hageveld-03

 
  • Herontwikkeling Nozemagebouw (Wereldomroep) IJsselstein tot woningen en kantoren - (initiatief t/m contract, Nijhuis Bouw - 1999, architect Teun Verstand)
  • Herontwikkeling Rijksmonumentaal Landgoed Hagenduin (SO t/m contract, Synchroon - 2003, architect: Philip Vencken+Peter Brouwer (Aukett) + landschapsarchitect Paul van Wijk (Stijlgroep))
  • Nieuwbouw Hoog Hillegersberg - 34 appartementen/studio’s in het water (SO t/m contract, Synchroon - 2004, architect Sjoerd Berghuis + Rien de Ruiter (Klunder architecten))
  • Herontwikkeling Rijksmonument Hageveld - 52 app/studio’s, atelier, ondergrondse parkeergarage, landgoed, atheneum (SO t/m contract, Synchroon - architect: Miel Karthaus (MYJ) + Landschapschapsarchitect Berry van Elderen (Bureau Alle Hosper))
  • Visie ‘Identiteit met smaak’ - Restaurant, drijvend hotel, kunstpark en drijvende woningen in de uiterwaarden van Tiel (initiatief, Synchroon - 2006, architect Gert de Graaf (Groosman))
  • Studie Kijkduin - Ontwikkeling van een landschappelijk raamwerk als structuur drager voor de ontwikkeling, ism de Gemeente Den Haag (initiatief - Synchroon ism Vesteda - 2007, landschapsarchitect Paul van Wijk (Stijlgroep))
  • Plan Sport en welzijnscentrum met exploitatie - De Waterman (Initiatief - Synchroon ism Burgerinitiatief Waterman Natuurlijk, Wonen Wateringen en Van Mierlo 2008, landschapsarchitect& stedenbouw Beate Begon (BDP khandekar) www.watermannatuurlijk.nl   

     Winnaar prijsvraag NEPROM/BNA 'Zo wil ik wonen' juni 2010

  • De jury zegt hierover: “EGO (Galis Architektenburo BNA, dhr. ing. H.W.A. Visscher & Visie-R, dhr. R. Stemerdink) wordt tot prijswinnaar gekozen vanwege de kritische houding ten opzichte van de betrokken disciplines en de gedegen procesbeschrijving. De indieners van EGO benoemen expliciet wat ontwerpers en ontwikkelaars moeten veranderen en zij reiken daar ook handvatten voor aan. Deze zelfreflectie is volgens de jury een goede start voor een succesvolle nieuwe rol van ontwerper en ontwikkelaar op de woningmarkt.”
    http://www.zowilikwonen.nl/nieuws/prijswinnaars-ideeenprijsvraag-zo-wil-ik-wonen

'Van Visie tot Exploitatie'

Business exploitaties van hotelwoonvormen www.city-club.nl  

Visie-R

...geeft uw bedrijf de visie die het nodig heeft in wonen/ werken/logeren/ontmoeten. Van concept tot exploitatie.

RICS

Lid van RICS Nederland.
www.joinricsineurope.eu/nl

geeft-visie